[1]
L. von Mises, “Society – Part I”, MisesJournal, vol. 1, no. 2, pp. 541–548, Dec. 2013.