(1)
Mises, L. von. Society – Part I. MisesJournal 2013, 1, 541-548.